Η ποιότητα

Η ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ, πρότυπος κτηνιατρική φαρμακοβιομηχανία, αποτελεί σήμερα μια πρότυπο κτηνιατρική φαρμακοβιομηχανία, που χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία σε κάθε στάδιο παραγωγής, πληροί απόλυτα όλους τους κανόνες καλής παραγωγής, GMP plus και ISO 9001:2000. Έχει μια τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία και σύγχρονη τεχνογνωσία που είναι διασφαλισμένη στην πράξη με την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων, από την χρήση τους σε πολυάριθμες μονάδες όλων των κατηγοριών. Ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός, οι συνεχείς έλεγχοι σε κάθε στάδιο παραγωγής, ο εξαντλητικός έλεγχος του τελικού προϊόντος εξασφαλίζουν μεγάλη αξιοπιστία και την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο εξελιγμένες φαρμακοβιομηχανίες. Ταυτόχρονα έχει φροντίσει με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε η συμμετοχή της στην παραγωγική διαδικασία να διασφαλίζει τρόφιμα ζωικής προέλευσης που να πληρούν υψηλά στάνταρ υγιεινής και να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο μοντέλο διατροφής. Έτσι συμβάλλει ενεργά στην παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης απαλλαγμένων από κατάλοιπα με χαμηλή λιποπεριεκτικότητα στην μυϊκή μάζα και με υψηλή βιολογική αξία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κρέατα, γάλα και τα παράγωγα τους που αποτελούν βασικά αγαθά για την ανθρώπινη διατροφή αποκτούν μια μοναδική ποιότητα και αξία από την οποία ωφελείται τελικά ο κάθε καταναλωτής αλλά και ο παραγωγός με την αποδοχή των προϊόντων του από την αγορά.

Η ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου της, νιώθει ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που σέβεται απόλυτα και εξυπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία.

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis