Η προοπτική

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ, πρότυπος κτηνιατρική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί σήμερα μια προηγμένη μονάδα παραγωγής προϊόντων που βασίζονται περισσότερο στη νέα βιοτεχνολογία και λιγότερο στις χημικές ουσίες. Μέσω της διασφαλισμένης ποιότητας ελέγχου, των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, της μεγάλης τεχνογνωσίας και της εγγυημένης τεχνικής υποστήριξης, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική φροντίδα που σέβεται και υπηρετεί τα ζώα, το περιβάλλον, τον άνθρωπο. Με την συνεχή έρευνα, τις συνεργασίες με ελληνικά και διεθνή ινστιτούτα, τη συμμετοχή της σε νέα επιστημονικά προγράμματα και την δύναμη των ανθρώπων της υλοποιεί σταθερά και με συνέπεια το όραμα της βιοτεχνολογίας για νέα προϊόντα φυσικής επιλογής και προέλευσης. Και διαθέτει σήμερα τον εξοπλισμό, το επιστημονικό δυναμικό, τις γνώσεις για να φέρει εις πέρας ένα τόσο δύσκολο έργο για το συμφέρον του παραγωγού, την διατήρηση της βιολογικής οντότητας των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος, την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων.!!!!!!

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis