Ιστορικό

Η εταιρεία ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ ιδρύθηκε το 1961 ως ατομική επιχείρηση των 5 αδελφών Τετώρου. Το 1963 μετατράπηκε σε Ο.Ε. και από το 1975 λειτουργεί ως Α.Ε. με έδρα την Μεταμόρφωση (10ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας).
Η εταιρεία αρχικά δραστηριοποιήθηκε:

  • στον χώρο της πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας κτηνοτροφίας, με αντικείμενο την αντιπροσώπευση γνωστών οίκων του εξωτερικού για μηχανολογικό εξοπλισμό πτηνοσφαγείων, εκκολαπτηρίων, εργοστασίων ζωοτροφών, αυτόματης διατροφής κλπ.,
  • στην παραγωγή και εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, ισορροπιστών φυραμάτων, συμπληρωμάτων ζωοτροφών και απολυμαντικών,
  • στην αντιπροσώπευση γνωστών οίκων του εξωτερικού σε παρόμοια προϊόντα

Η εταιρεία στην προσπάθεια της να εδραιωθεί στον χώρο της παραγωγής κτηνιατρικών φαρμάκων αγοράζει την ΦΑΡΜΙΝΓΚ ΕΠΕ, βιομηχανία κτηνιατρικών φαρμάκων, και μετασκευάζει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο παρασκευής κτηνιατρικών φαρμάκων. Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας ήταν η συνεργασία της εταιρείας με την παγκοσμίως γνωστή γερμανική φαρμακευτική εταιρεία BAYER A.G., της οποίας παρασκεύαζε τα κτηνιατρικά φάρμακα στις εγκαταστάσεις της και τα διακινούσε στον ελλαδικό χώρο για πολλά χρόνια.

Τέλος, η ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της, έχει κατορθώσει να εδραιωθεί και ως δυναμική εξαγωγική εταιρεία, με διάθεση των προϊόντων της σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ολλανδία, η Ισπανία, το Βέλγιο κλπ. Έτσι πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο πως η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, την καθιστούν κορυφαία επιλογή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis