Τα προϊόντα

Η ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ, πρότυπος κτηνιατρική φαρμακοβιομηχανία, παράγει μια τεράστια γκάμα κτηνιατρικών φαρμάκων και λοιπών προϊόντων με κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα, την αξιοπιστία, και την αποτελεσματικότητα τους. Σε αυτό συνεισφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε μηχανήματα παραγωγής, το εξειδικευμένο προσωπικό, και οι αυστηροί έλεγχοι τόσο στα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής όσο και στα τελικά προϊόντα.

Οι μορφές των παραγομένων προϊόντων διασφαλίζουν όχι μόνο την υψηλή ποιότητα, αλλά και το χαμηλό κόστος του τελικού προϊόντος.

Παράγονται:

  • ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
  • ΔΙΣΚΙΑ- BOLUS ΕΝΔΟΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ
  • ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ-ΟΡΜΟΝΟΥΧΑ
  • ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΚΑΙ PREMIX
  • ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ
  • ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ
  • ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Τα προϊόντα της συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα όπως χαμηλό κόστος αγοράς, αποτελεσματικότητα, εξασφάλιση της υγείας, της φυσικής κατάστασης, της ομαλής βιολογικής λειτουργίας των ζώων με συνέπεια το πολλαπλό κέρδος του παραγωγού και στην μείωση του κόστους παραγωγής και στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων ( κρέας, γάλα κλπ).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων της ΑΦΟΙ.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ είναι ότι είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο συγκέντρωσης καταλοίπων στα ζώα, στα παράγωγα τους και στο περιβάλλον, δίνοντας στον παραγωγό την ευκαιρία να συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis