25/11/2003: Νέος πρωτοποριακός καθετήρας Τ.Σ. χοιρομητέρων

GEDIS Genes Diffusion

Νέο πρωτοποριακό καθετήρα μιας χρήσης , τεχνητής σπερματέγχυσης χοιρομητέρων, εισάγει προς διάθεση στην Ελληνική αγορά η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕ. Μετά από 4 χρόνια έρευνας και επένδυσης ο μεγαλύτερος Ευρωπαικός οίκος και σταθμός τεχνητής σπερματέγχυσης , ο Γαλλικός οίκος Genes Diffusion κατάφερε να πρωτοτυπήσει και να μας προσφέρει μια πατέντα στον χώρο της Τ.Σ. Ο καθετήρας Gedis είναι επαναστατικός στην φιλοσοφία, σχεδίαση και εφαρμογή γιατί περιέχει την κάθε δόση σπέρματος μέσα στον κορμό του. Γεμίζει με χειροκίνητο γεμιστικό μηχάνημα 1 καθετήρα ή ημι-αυτόματο γεμιστικό 3 καθετήρων. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την εξαγωγή του από το ψυγείο χωρίς να χρειάζεται προθέρμανση. Εκμηδενίζει τους κινδύνους μολύνσεων μέσω του αέρα που κυκλοφορεί στους στάβλους των χοιροτροφικών μονάδων. Πολύ εύκολος και γρήγορος χειρισμός από τους σπερματεγχύτες με εξοικονόμηση 50-80% του συνολικού χρόνου σπερματέγχυσης συγκριτικά με τους συμβατικούς τρόπους Τ.Σ.(μπουκάλι ή blister).Καμία επιστροφή σπέρματος λόγω της ύπαρξης βαλβίδας μη-επιστροφής στην εισαγωγή του Gedis. Τώρα χρειάζεται ένας σπερματεγχύτης για την συνολική εργασία αντί για δύο που χρειαζόταν με τους συμβατικούς τρόπους σπερματέγχυσης.

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis