ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  2000-2006
Μέτρο 4.5.
Υποέργο ΥΒ39

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Τα πρωτόζωα είναι υπεύθυνα για μερικές από τις πιο σημαντικές και επικρατέστερες ασθένειες στον άνθρωπο, απειλώντας τις ζωές σχεδόν 1250 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Οι συνθήκες που έχουν επηρεάσει την επικράτηση των παρασιτικών μολύνσεων σε ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως περιλαμβάνουν την αυξημένη μετανάστευση από και μετακίνηση σε αναπτυσσόμενες χώρες, την πανδημία του AIDS και την επικράτηση ευκαιριακών λοιμώξεων σε αυτούς τους ασθενείς, την ανάπτυξη νέων τεχνικών εξέτασης, και την αναγνώριση διαφόρων νέων παρασίτων ως παθογόνα στον άνθρωπο. Επιπλέον, αναδυόμενες λοιμώξεις σχετίζονται άμεσα με οικολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε συνδυασμό με την απότομη ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού, του πληθυσμού των οικόσιτων ζώων και την αποψίλωση των δασών. Η επανεμφάνιση παλιών ανθεκτικών στα φάρμακα παθογόνων ταυτόχρονα με τις εξελικτικές αλλαγές των ξενιστών δημιουργεί ένα πιο περίπλοκο σενάριο για την αντιμετώπιση αυτών των μολύνσεων. Πρόσφατες μελέτες έχουν σαφώς αναγνωρίσει αναδυόμενες παρασιτικές ζωονόσους σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Από την δεκαετία του ΄60, ευκαιριακέςλοιμώξεις συμβαίνουν πιο συχνά σε ασθενείς με κάποιο είδος ανοσοκαταστολής, και έχουν γίνει πολύ συνηθισμένες στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι πρόοδοι των τελευταίων ετών στην χημειοθεραπεία των νεοπλασιών, η αυξανόμενη χρήση μοσχευμάτων και η εμφάνιση νέων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα εκτενώς σε ασθενείς με νεοπλασίες και  αυτοάνοσα νοσήματα έχουν οδηγήσει στην αναζωπύρωση των παρασιτώσεων ως ευκαιριακών λοιμώξεων. Τα πρωτόζωα είναι συχνά αιτιολογικοί παράγοντες των λοιμώξεων που συμβαίνουν στο AIDS ή στην ασθένεια Hodgin’s που οφείλονται στην καταστολή της κυτταρικής ανοσίας. Είναι δε τεκμηριωμένο ότι  οι παρασιτικές λοιμώξεις μπορούν να επιταχύνουν την πορεία της μόλυνσης με HIV λόγω της ικανότητας πολλών πρωτοζώων  να επάγουν κυτοκίνες τύπου Th2 (IL-4, IL-10 κτλ), οι οποίες ευνοούν την πρόοδο της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό του AIDS .

Ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα πρωτόζωα που προκαλούν ευκαιριακές λοιμώξεις στους ανοσοκατασταλμένους είναι το Toxoplasmagondii που εάν δεν θεραπευτεί προκαλούνται αναζωπυρώσεις και τελικά ο θάνατος του ασθενούς. Άλλα κοξίδια (coccidia) όπως η Isosporabelli και το Cryptosporidiumparvum απέκτησαν κλινική σημασία μόνο μετά την αναγνώριση του AIDS την αρχή της δεκαετίας του ’80. Εξ΄αιτίας της πανδημίας του AIDS, το T.cruzi αλλά κυρίως η Λεϊσμάνια, αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία ως παράγοντες σοβαρών ευκαιριακών νοσημάτων σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από ρετροϊούς. Η Entamoebahystolytica, το πρωτόζωο που προκαλεί την αμοιβάδωση και απόστημα του ήπατος είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλές χώρες, προκαλώντας 36-50 εκατομ. περιστατικά εκ των οποίων τα 110 000 οδηγούνται στον θάνατο. . Τα παραπάνω παράσιτα δημιουργούν συνήθως χρόνιες μολύνσεις προκειμένου να αυξήσουν στο μέγιστο βαθμό τις πιθανότητες για επιτυχή μετάδοση. Η δράση τους εξαρτάται από τους μηχανισμούς της προσαρμογής του ξενιστή που τους επιτρέπει να αποφύγουν την καταστροφή από το ανοσοποιητικό σύστημα: η ενδοκυττάρια ζωή τους τα βοηθά να αποφύγουν την δημιουργία των αντισωμάτων ενώ η ικανότητά τους να ρυθμίζουν την διαφοροποίηση των Τ-κυττάρων εμποδίζει την εξάλειψη τους. Στον πίνακα παρακάτω συνοψίζονται τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της μόλυνσης με τα τέσσερα παράσιτα στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή.

Παράσιτο

Επιδημιολογία

Αποτέλεσμα

Entamoeba histolytica

Εντερική αμοιβάδωση και αμοιβάδωση του ήπατος

500 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί
40.000-110.000 θάνατοι ετησίως

Καταστρέφει το κύτταρο ξενιστή και τους ιστούς
Αποφεύγει την χημική ανοσία
Αντιστέκεται στο συμπλήρωμα και προστατεύει. Προκαλεί
ανοσοκαταστολή
καταστρέφει τις λειτουργίες των μακροφάγων
τροποποιεί την ανταπόκριση των Th1 κυττάρων

Παράσιτα Λεϊσμάνιας
Δερματική, βλεννοδερματική και σπλαχνική μορφή

12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί
750.000-800.000 θάνατοι ετησίως από σπλαχνική λεϊσμανίαση

Αποφεύγει η πρωτεολυτική δράση των μακροφάγων
Επιμηκύνει την επιβίωση του μολυσμένου μακροφάγου
Καταστρέφει την παρουσίαση του αντιγόνου από τα μακροφάγα
Μπλοκάρει την προστατευτική ανταπόκριση των Τh1 κυττάρων.

Είδη Κρυπτοσποριδίου
διάρροιας

4,6-6 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως μεταξύ παιδιών σε Ασία, Αφρική και Αμερική

Μόλυνση των κυττάρων  ξεκινώντας από το εντερικό επιθήλιο

Toxoplasmagondii
Εγκεφαλίτιδα σε ανοσοκατασταλμένους
Τύφλωση και διανοητική καθυστέρηση στα νεογνά

70% του συνολικού πληθυσμού είναι ασυμπτωματικός

Διαμορφώνει τα μονοπάτια της κυτταρικής σηματοδότησης με αποτέλεσμα την απόπτωση του ξενιστή
Αναδιαρθρώνει τα κυτταρικά διαμερίσματα, καθυστερεί την έναρξη της ανοσίας του ξενιστή

Τα παραπάνω παράσιτα μολύνουν επίσης κατοικίδια ζώα τα οποία συχνά παίζουν το ρόλο της δεξαμενής, διαιωνίζοντας και επεκτείνοντας την μετάδοση της ασθένειας στον άνθρωπο.
Οι υπάρχουσες αντιπαρασιτικές θεραπείες είναι συνήθως ανεπαρκείς και οδηγούν στην μείωση και όχι την εξάλειψη του παρασίτου. Συχνά δε έχουν αυξημένη τοξικότητα που τις καθιστά ακατάλληλες στους ανοσοκατασταλμένους και τα παιδιά. Η όλο και αυξανόμενη εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών με την έλλειψη αποτελεσματικών εμβολίων καθιστά την ανάπτυξη νέων χημειοπροφυλακτικών/χημειοθεραπευτικών ουσιών ενέργεια πρώτης προτεραιότητας.

Τααιθερικάφωσφολιπίδια (EPs) και κυρίως τα αλκυλολυσοφωσφολιπίδια και αλκυλοφωσφοχολίνες είναι δραστικά έναντι  μερικών παρασίτων όπως η  Leishmaniadonovani,  η Entamoebahystolytica, το Trypanosomabrucei και το Trypanosomacruzi. Με βάση αυτά τα ενθαρρυντικά πειραματικά δεδομένα μία αλκυλοφωσφοχολίνη, η μιλτεφοσίνη πέρασε στην φάση Ι και φάση ΙΙ κλινικών δοκιμασιών σαν φαρμακευτική ουσία που χορηγείται από το στόμα σε περιστατικά σπλαχνικής λεισμανίασης στην Ινδία. Η ουσία βρίσκεται τώρα στην φάση ΙΙΙ των δοκιμών. Όμως η χορήγησή της όχι μόνον επιφέρει σημαντικές παρενέργειες στο γαστρεντερικό σύστημα αλλά έδειξε ότι είναι μόνον προσωρινά δραστική στους ασθενείς με AIDS. 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης της λοίμωξης με ενδοκυττάρια παράσιτα είναι η ύπαρξη μορίων στην επιφάνεια του κυττάρου τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη προσκόλληση του παρασίτου στον ξενιστή. Αυτά τα μόρια είναι συνήθως πολυπεπτίδια που συνδέονται ομοιοπολικά με την μεμβράνη μέσω συνδετών γλυκοσυλοφωσφατιδυλοινοσιτόλης. Τα αιθερικά φωσφολιπίδια φαίνεται ότι δρούν αντιπαρασιτικά παρεμβαίνοντας στην βιοσύνθεση και τον μεταβολισμό της φωσφατιδυλοινοσιτόλης.

Το έργο ΥΒ39 έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων αντι-παρασιτικών αιθερικών φωσφολιπιδίων, για την καταπολέμηση ενδοκυττάριων παρασίτων, τα οποία θα είναι πιο δραστικά από τα εμπορικώς διαθέσιμα φάρμακα και δυνητικά ικανά να ξεπεράσουν την αυξανόμενη ανθεκτικότητα που παρατηρείται με τις ήδη υπάρχουσες ενώσεις.

Στα πλαίσια του έργου ΥΒ39 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σχεδιάσθηκαν και συντέθηκαν 50 νέα ανάλογα κυκλοϋποκατεστημένων αιθερικών φωσφολιπιδίων, τα οποία απομονώθηκαν σε καθαρή μορφή, χαρακτηρίσθηκαν με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητισμού, φασματομετρία μάζας και στοιχειακή ανάλυση. Οι χημικές τροποποιήσεις αφορούσαν σε αλλαγές στο λιπιδικό μέρος και στην πολική κεφαλή.
 • Παρασκευάστηκαν τα γραμμικά συμπολυμερή PEO-b-PDMAEMA, PDMAEMA-b-PEO-b-PPO-b-PEO-b-PDMAEMA, PEO-b-PLA, PEO-b-PLA-b-PDMAEMA και PLA-b-PDMAEMA, όπου ΡΕΟ: πολυαιθυλενοξείδιο, ΡΡΟ: πολυπροπυλενοξείδιο, PDMAEMA: πολυ(μεθακρυλικός διμεθυλαμινοαιθυλεστέρας) και PLA: πολυ(γαλακτικό οξύ). Ο μοριακός χαρακτηρισμός έδειξε ότι τα προϊόντα είναι καλά καθορισμένα με αρκετά στενές κατανομές μοριακών βαρών. Η μικκυλιακή συμπεριφορά των συμπολυμερών αυτών μελετήθηκε σε υδατικά διαλύματα με διαφορετικό pH χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές.
 • Εξετάστηκε ο εγκλωβισμός δραστικών κυκλοϋποκατεστημένων αιθερικών φωσφολιπιδίων, και πρότυπων φαρμακευτικών ουσιών, όπως η μιλτεφοσίνη και η διπυριδαμόλη στα νέα συμπολυμερή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εγκλωβισμός ήταν επιτυχής.
 • Απομονώθηκαν 16 στελέχη L. infantum από 14 σκύλους με κλινικά συμπτώματα kala-azar. Τα 14 στελέχη απομονώθηκαν από τον μυελό των οστών και τα 2 στελέχη από το δέρμα.
 • Εξετάσθηκε η αντιπαρασιτική δράση των νέων αιθερικών φωσφολιπιδίων in vitro έναντι της ενδοκυττάριας αμαστιγωτής μορφής Leishmaniainfantum, καθώς επίσης και έναντι του παρασίτου Toxoplasmagondii.
 • Συσχετίσθηκε η αντιπαρασιτική δράση των νέων αιθερικών φωσφολιπιδίων με τη δομή τους  με COMFA  και COMSIA.
 • Μελετήθηκε η επίδραση επιλεγμένων αιθερικών φωσφολιπιδίων σε 8 κυτταρικές σειρές: PC3, MCF7, A431, Hela, PC12, U937, K562, και CHO. Αποτιμήθηκε επίσης η in vitro κυτταροτοξική δράση των αναλόγων αιθερικών κατά της  ανθρώπινης κυτταρικής σειράς THP 1  μελετήθηκε δε και η αιμολυτική τους δράση.
 • Με βάση τα αποτελέσματα της  in vitro αποτίμησης της αντιλεϊσμανιακής δράσης, της κυτταροτοξικότητας και αιμολυτικής δράσης επελέγησαν τα αιθερικά φωσφολιπίδια τα οποία παρασκευάσθηκαν σε  ποσότητες ικανές για in vivo πειράματα σε μολυσμένα ποντίκια Βalb-c.  Παράλληλα παρασκευάσθηκαν επιλεγμένα αμφίφιλα κατά συστάδες συμπολυμερή σε ημιπιλοτική κλίμακα
 • Μελετήθηκαν διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές των δραστικών αιθερικών φωσφολιπιδίων
 • Αποτιμήθηκε η δράση επιλεγμένου αιθερικού φωσφολιπιδίου in vivo, σε μολυσμένα με Leishmaniainfantumποντίκια Βalb-c. Η αντιπαρασιτική δράση in vivo μετρήθηκε στον σπλήνα και στο ήπαρ με χρώση Giemsa και PCR.  Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά.
 • Προσδιορίστηκαν οι  δείκτες της ανοσολογικής απόκρισης στον σπλήνα και στο ήπαρ μολυσμένων ποντικών Balb-c στους οποίους χορηγήθηκε αιθερικό φωσφολιπίδιο.  Παράλληλα διερευνήθηκε ο μηχανισμός δράσης αιθερικών φωσφολιπιδίων μέσω της εκλεκτικής πρόσληψης φθοριζόντων αναλόγων καθώς επίσης και οι μηχανισμοί σηματοδότησης που ενεργοποιούνται από τα αιθερικά φωσφολιπίδια με εστίαση την ομοιοστασία ασβεστίου, την ενεργοποίηση φωσφολιπασών και κινασών και επαγωγή οξειδωτικού στρες σε κυτταροκαλλιέργειες.
 • Επελέγη αιθερικό φωσφολιπίδιο για χορήγηση σε σκύλους μολυσμένους με kala-azar
 • Καταρτίστηκε επιχειρηματικό σχέδιο και έγιναν διάφορες ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε ακαδημαϊκό επίπεδο (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις) καθώς επίσης και επαφές με μελλοντικούς επενδυτές σε συναφή συνέδρια και εκθέσεις.
 • Εκπονήθηκαν τρεις διδακτορικές διατριβές, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και δύο διπλωματικές εργασίες.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

1) ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΦΚΙΑΔΑΚΗ
«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΕϊΣΜΑΝΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΩΝ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ»

2) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ»

3) ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
«ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΜΙΚΚΥΛΙΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
"Εγκλωβισμός αμφίφιλων φαρμάκων σε διυδρόφιλα συμπολυμερή"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1) Καρακώστα Λουκία
«Μελέτη του μηχανισμού δράσης αιθερικών φωσφολιπιδίων με   αντικαρκινικές ιδιότητες (2005-2006)».

2) Περιστέρη Έλλη
«Διερεύνηση της επίδρασης αιθερικών φωσφολιπιδίων σε κυτταρικούς   μηχανισμούς επιβίωσης. (2006-2008)».


Οι ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10th Cyprus Conference on New Methods in Drug Research, May 16-21, 2004, Limassol, Cyprus (P39)
P. Angelou, N. Avlonitis, T. Calogeropoulou, M. Koufaki, E. Scoulica, I. Fragiadaki, Makriyannis A.
“Structure-activity relationships of antileishmanial ring-substituted ether phospholipid derivatives”

COST D13 Final Meeting, September 2004, Louvain-La-Neuve, Belgium
T. Calogeropoulou, N. Avlonitis, P. Angelou, A. Detsi, M. Koufaki, E. Scoulica, I. Fragiadaki
“Design and synthesis of antileishmanial ring-substituted ether phospholipid derivatives”

COST B22 Αnnual Congress, 22-24 November 2004, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Belgium.
Theodora Calogeropoulou, Panos Angelou, Efi Scoulica, Irene Fragiadaki “Antileishmanial Ring-Substituted Ether Phospholipid Derivatives: Synthesis and Biological Evaluation”

30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Hilton Hotel, Athens, Greece, 27 Απριλίου – 1 Μαίου 2004 
E.Fragkiadaki, P.Agelou, N.Avlonitis, E.Koutala, E.Scoulica, T.Calogeropoulou, I.Tselentis
“Έλεγχος της αντιλεϊσμανιακής δράσης νέων αιθερικών φωσφολιπιδίων” 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας, Royal Myconian & Spa, Myconos, Greece, 13 – 16 Μαϊου 2004 
Fragkiadaki E., Koutala E., Kalogeropoulou T., Skoulika E., Tselentis I.
“Συμβολή της κυτταρομετρίας ροής στην αποτίμηση της δράσης νέων ουσιών για την καταπολέμηση του kala azar” 

COST Chemistry Action D13, Hotel Mercure, Luvain-la-Neuve, Belgium, 24 – 27 Σεπτεμβρίου 2004 Scoulica, E. Fragkiadaki, H. Koutala, Y. Tselentis, T. Calogeropoulou, N. Avlonitis, P. Agelou, A. Detsi, M. Koufaki
“Drug screening for intracellular pathogens. The case of Leishmania” 

9th IBN Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry.[ISICHC] 10 - 15 December 2004, Sharm El Sheikh, Egypt.
Calogeropoulou T., Angelou P.,Avlonitis N., Detsi A.,Scoulica E.,Fragiadaki I.
“Design and Synthesis of Novel Bioactive Ether Phospholipids

Third world congress on Leishmaniosis, Palermo Απρίλιος 2005.
M.A Esteves, I. Fragiadakiki, E. Scoulica M. E. M. Cruz
Biological evaluation of Trifluralin formulations and derivatives

Third world congress on Leishmaniosis, Palermo Απρίλιος 2005.
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P.Agelou, N.Avlonitis, E.Koutala, , T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Antileishmanial ring-substituted ether phospholipids derivatives: Biological evaluation against field strains of L. infantum.

COST B22 February 20-21, 2005, Basel, Switzerland
4th meeting on "Drug Evaluation and Preclinical Research/Development"
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P.Agelou, N.Avlonitis, E.Koutala, , T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Drug evaluation for the intracellular pathogens

COST B22 DRUG DEVELOPMENT FOR PARASITIC DISEASES 11– 12 July 2005
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P.Agelou, N.Avlonitis, E.Koutala, , T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Methods for determining drug sensitivity in leishmania in vitro model

COST B22 Congress on Drug Discovery and Development for Parasitic Diseases
Sienna 29/9-1/10 2005
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P.Agelou, N.Avlonitis, E.Koutala, , T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Drug evaluation for the intracellular pathogens. The case of Leishamnia.

45th Microsymposium on Structure and dynamics of self-organized macromolecular systems (July 9-13 2006, Prague) oral presentation
N. Karanikolopoulos, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis “Micellar structures from double hydrophilic copolymers as drug carriers for the treatment of leishmaniasis”

27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, Μάιος 2005
Παπαζαφείρη Παναγιώτα, Διαμαντοπούλου Αναστασία, Καλογεροπούλου Θεοδώρα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

European Science Foundation, COST Action B22 “Drug discovery and development for parasitic diseases” (October 1-4 2006, Athens) oral presentation
N. Karanikolopoulos, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis “pH-responsive micelles from double hydrophilic block copolymers carrying zwitterionic groups. Encapsulation of antiparasitic compounds for the treatment of leishmaniasis”

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών (Νοέμβριος 3-5 2006, Πάτρα) posterpresentation
N. Karanikolopoulos, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, K. Georgikopoulou, T. Kalogeropoulou “pH-Responsive aggregates from double hydrophilic block copolymers carrying zwitterionic groups. Encapsulation of antiparasitic compounds for the treatment of leishmaniasis”

28ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα, 18-20 Μαΐου 2006.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Λ.,ΚΛΕΟΠΑ Μ., Μαυροφρύδη Ό., Παπαζαφείρη Π.
Επίδραση ασβεστίου σε μηχανισμούς κυτταρικής επιβίωσης.

29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαίου 2007
Καρακώστα Λ., Ξυλούρη Μ., Παπαζαφείρη Π.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3rd COST B22 ANNUAL CONGRESS 1-4 October 2006 ATHENS
''DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT FOR PARASITIC DISEASES''
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P. Georgicopoulou, T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Effects on the host cell autophagic pathway of the lipid chain substitution in antileishmanial ether phospholipids.

COST ACTION B22 Basel November 2006
DRUG DEVELOPMENT FOR PARASITIC DISEASES
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P. Georgicopoulou, T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Evaluation of cytotoxicity of antileishmanial ether phospholipids

COST ACTION B22 Dundee June 2007 DRUG DEVELOPMENT FOR PARASITIC DISEASES
E.Scoulica E.Fragkiadaki, P. Georgicopoulou, T.Calogeropoulou, I.Tselentis
Morphological changes induced by antileishmanial ether phospholipids to the host macrophage.

2nd COST B22 Αnnual Congress on Drug Development for Parasitic Diseases, (Siena, Italy, October 2005). “Bioactive Ring-Substituted Ether Phospholipids”
Calogeropoulou T., προφορική ανακοίνωση

Medicinal Chemistry in Parasitology (Modena, Italy, Φεβρουάριος 2007) “Phospholipid Analogues as Antileishmanial Agents”
Calogeropoulou T., προφορική ανακοίνωση

4th COST B22 Αnnual Congress on Drug Development for Parasitic Diseases (Dundee, UK, Ιούνιος 2007)
“design and synthesis of antiparasitic phospholipids derivatives”
Calogeropoulou T., προφορική ανακοίνωση

2o Ελληνικό Συμπόσιο Οργανική Σύνθεση από τη Χημεία στη Βιολογία, στην Ιατρική και στην Επιστήμη Υλικών, Αθήνα, Απρίλιος 2007.
«Σχεδιασμός και Σύνθεση νέων Βιοδραστικών Αιθερικών Φωσφολιπιδίων»
Κ Γεωργικοπούλου, Ε. Σκούλικα, Ε. Φραγκιαδάκη, και Θ. Καλογεροπούλου

2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences (Wroclaw, Poland, September, 2007) 
Georgikopoulou K., Koini E., Calogeropoulou T, Scoulica E., Fragiadaki Ι
Ether Phospholipid Derivatives: Design, Synthesis and Evaluation of Antileishmanial Activity

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακοχημείας, Αθήνα 2008
Georgikopoulou K., Scoulica E., Fragiadaki I. and Calogeropoulou T.
Design and Synthesis of Potent Antiparasitic Ether Phospholipids

 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Calogeropoulou Theodora; Angelou Panagiotis; Detsi Anastasia; Fragiadaki Irene; Scoulica Effie “Design and synthesis of potent antileishmanial cycloalkylidene-substituted ether phospholipid derivatives”
J. Med. Chem. 2008 51(4) 897-908.

Karanikolopoulos N, Pitsikalis M, Hadjichristidis N, Georgikopoulou K, Calogeropoulou T, Dunlap JR.
“pH-Responsive Aggregates from Double Hydrophilic Block Copolymers Carrying Zwitterionic Groups. Encapsulation of Antiparasitic Compounds for the Treatment of Leishmaniasis.”
Langmuir. 2007 23(8) 4214-24.

Agnes Kapou, Nikolas P. Benetis, Nikos Avlonitis, Theodora Calogeropoulou, Maria Koufaki, Efi Scoulica, Sotiris S. Nikolaropoulos and Thomas Mavromoustakos
“3D-Quantitative Structure-Activity Relationships of New Synthetic Antileishmanial Ring-Substituted Ether Phospholipids”
Bioorg. Med. Chem. 2007 15(3):1252-65.

Panagiota Papazafiri, Nicolaos Avlonitis, Panagiotis Angelou, Theodora Calogeropoulou, Maria Koufaki, Efi Scoulica, Irene Fragiadaki “Structure-activity relationships of antineoplastic ring-substituted ether phospholipid derivatives”
Cancer Chemother. Pharmacol. 2005, 56(3), 261-70

 • Ειδικότερα ο βιομηχανικός εταίρος ΑΦΟΙ Ι.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕΕ συμμετείχε στα παρακάτω συνέδρια και εκθέσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΑΦΟΙ Ι.ΤΕΤΩΡΟΥ ΑΒΕΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

EVENT

PLACE

DATES

PARTICIPATION AS

RHODES WS AVA/FECAVA/HVMS WORLD CONGRESS

RHODES -GREECE

6 - 9/10/2004

VISITORS

VIV EUROPE 2006

UTRECHT

15 - 18/05/2006

EXHIBITORS

CPHI WORLDWIDE 2006

PARIS - FRANCE

3 - 5/10/2006

VISITORS

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ATHENS HILTON

16 - 18/03/2007

VISITORS

CPHI WORLDWIDE 2007

MILAN

2 - 4/10/2007

VISITORS

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ATHENS HILTON

14 - 16/03/2008

VISITORS

VIV EUROPE 2008

MOSCOW

27 - 29/05/2008

EXHIBITORS

 

 

© 2007 TETOROS BROS S.A.

bananiotis